A community center with a cultural and museum-based approach.

Një qendër komunitare me një qasje kulturore dhe muzeale.

Hapësirat tona

Ekspozita permanente

MuZEH Lab shpalos 4 ekspozita të përhershme në 4 hapësirat që ofron ndërtesa e saj.

Qasja jonë

Inovacion dhe kreativitet

Qëllimi ynë

Ruajtje e trashëgimisë

Më shumë rreth nesh

MuZEH lab është anëtare e këtyre rrjeteve:

Balkan Museum Network

Balkan Museum Network

Celebrate, preserve and share the complex common heritage of the western Balkans.

interpret europe logo

interpret europe

European Association for Heritage Interpretation

Charter community logo

Charter Community - European Cultural Heritage Skills Alliance

Building a durable cultural heritage skills alliance in Europe.

Anna Lindh Foundation Euromed

Working to promote intercultural and civil society dialogue.